• slide6
  • slide6
  • slide6
  • slide6
  • slide6
responsive slider by WOWSlider.com v8.8

02/18 1402


طبق بررسی‌های شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) در سال 1401، 23 برند در بازار پاستیل با 293 کالا در بازه زمانی (آذر-دی) حضور داشته اند که فروش محصولات این بازار همواره نسبت به دو دوره ماهانه گذشته (مرداد- شهریور) در حال افزایش بوده است. محصول پاستیل در حدود 88 درصد از مغازه‌های تحت پوشش EMRC حضور داشته است که نسبت به دو دوره پیش تغییری نداشته است.

در بررسی (آذر-دی 1401) فروش این محصولات نسبت به دو دوره ماهانه گذشته (مرداد - شهریور) 8 درصد افزایش فروش حجمی و 17 درصد افزایش فروش ریالی داشته است.

طبق نتایج، 3 برند برتر این محصول در دوره دوماهه (آذر-دی) به ترتیب حدود 59 درصد، 37 درصد و 16 درصد از فضای قفسه‌ مغازه‌هایی راکه در آن حضور داشته‌اند، به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به دوره‌های قبل تفاوت چندانی نداشته است.

در دوره دو ماهانه (آذر-دی) محصول پاستیل در میزان فروش حجمی حدود 4 درصد و در فروش ریالی حدود 5 درصد رشد داشته است که این رشد نسبت به دورهقبل (مهر-آبان) و همچنین دوره شش ماهه اخیر (مرداد- شهریور) مثبت بوده است.

در مجموع متوسط قیمت محصول پاستیل در دوره (آذر-دی) نسبت به دوره قبل تغییری نداشته است (مهر-آبان) اما نسبت به دو دوره قبل (مرداد - شهریور) 9% افزایش داشته ‌است.

امتیاز به این خبر:
دیدگاهها: 0
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.