• slide6
  • slide6
  • slide6
  • slide6
  • slide6
responsive slider by WOWSlider.com v8.8

09/14 1401dnaunion؛ برنامهourunionسال 1401 را با حضور کسانی که به تازگی به گروه ملحق و قرار است، درجهت پیشبرد اهداف گروه با مابقی اعضا همگام شوند، برگزار کرد.ourunionبرنامه‌ای است که گروه به منظور آشنا شدن تازه نفسان با فرهنگ و تاریخچه سازمان برگزار می‌کند. در این برنامه تازه واردتان درباره رویاها و چشم اندازشان نسبت به آینده با مابقی اعضا در فضای صمیمی صحبت می‌کنند و با داستان شکل گیری سیمرغ تبلیغات ایران آشنا می‌شوند.dnaunionبا سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی مستعد، با انگیزه و اخلاق مدار می‌کوشد تا موجب توسعه و اثربخشی بیشتر گروه را فراهم کند. یکی از راه‌های دستیابی به این هدف برگزاری برنامهourunionاست که گروه بطور مرتب آن را در هر سال اجرا می‌کند.
امتیاز به این خبر:
دیدگاهها: 0
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.