• slide6
  • slide6
  • slide6
  • slide6
  • slide6
  • slide6
responsive slider by WOWSlider.com v8.8

04/22 1399


ام بی ای نیوز:
شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز
emrc در گزارشی ارزش ریالی تبلیغات در رسانه‌های تلویزیون، روزنامه و مجله را دوره زمانی بهار سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است. طبق این گزارش تلویزیون سردمدار رسانه‌های تبلیغاتی است و سهم قابل توجه‌ای از ارزش ریالی تبلیغات بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. در این گزارش آمده سهم هر یک از رسانه‌ها از کل ارزش ریالی تبلیغات بنگاه‌های اقتصادی شامل: تلویزیون ۶۹۳,۲۵۱,۶۲۲، روزنامه ۱۴۲,۰۳۷، مجله ۲۶,۰۹۶ میلیون ریال است. در ادامه اطلاعات جامع‌تری از این گزارش که در آن ارزش ریالی ده برند برتر پرتبلیغ سه رسانه در فصل بهار نیز مشخص شده را می‌خوانید.


ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر در مقایسه با سایر برندها

طبق گزارش ارائه شده ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر در مقایسه با سایر برندها در سه رسانه تلویزیون ۲۴۱,۰۵۹,۴۹۳، روزنامه ۷۹,۶۵۹ و مجله ۷,۷۵۴ میلیون ریال بوده است. چنین داده‌هایی نشان می‌دهد که تبلیغات رسانه‌های چاپی روز به روز افول کرده و از اقبال کمتری برخوردار می‌شوند.بنابراین براساس گزارش ۳۵ درصد از سهم ارزش ریالی تبلیغات تلویزیونی، ۵۶ درصد تبلیغات روزنامه و ۳۰ درصد تبلیغات مجله به ۱۰ برند برتر اختصاص دارد. این ۱۰ برند شامل: میهن، محصولات غذایی طبیعت، دلپذیر، صباح، تبرک، تلاونگ، عالیس، بیژن، امرسان، ایرانسل هستند.

لازم به ذکر است، تمامی اعداد آمده در این گزارش مقدر ارزش ریالی بودجه تبلیغاتی برندهاست که به رسانه های مختلف اختصاص داده‌اند و تخفیفات یا شرایط قرداد با رسانه‌ها در این هزینه لحاظ نشده است.


ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر تبلیغات تلویزیونی

ارقام ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند برتر تبلیغات تلویزیونی نیز جالب توجه است. اطلاعات نشان می‌دهد، ده برند برترکه بیشترین بودجه را برای تبلیغات فصل بهار درنظر گرفته‌اند، شامل میهن، محصولات غذایی طبیعت، دلپذیر، صباح، تبرک، تلاونگ، عالیس، بیژن، امرسان، ایرانسل است. بنابراین گزارش نشان می‌دهد، از10 برند ۸ برند پرتبلیغ جزء حوزه مواد غذایی و لبنیات هستند و برندهای دیگر سهم کمتری از ارزش ریالی در تلویزیون را به خود اختصاص داده‌اند.


ارزش ریالی تبلیغات ۱۰ برند در روزنامه

وقتی به سراغ بررسی ارزش ریالی تبلیغات در روزنامه‌ها می‌رویم، نام برندهای دیگری نمایان می‌شوند. اکو ایران، امگا، ویتا بلا، مریدنت، اوه، چرم مشهد، دیجی گلد، گلها، بانک آینده، الو با ما؛ ۱۰ برند برتری هست