خبر

نشست خبری dnaunion برگزار شد

ناصر پاشاپور نیکو، گزارش تحقیقاتی در حوزه­ی شش گروه کالای ضروری خانوار به همراه تاثیرات بر فعالیتهای مارکتینگ و همچنین انتخاب مصرف کننده را ارائه داد .بر پایه‌­ی این گزارش در نشست خبری گروه dnaunion”"که با حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی روز دوشنبه ۲۴ مرداد برگزار شد، ناصر پاشاپور نیکو ، مدیر عامل گروه , محمد موسوی، مدیر عامل آژانس ارتباط تصویر اشاره و کامیار امامی مدیرعامل شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز "emrc"ضمن ارائه گزارش به سوالات مطرح شده توسط خبرنگاران پاسخ دادند.گزارش بازار روغن خوراکی (جامد و مایع):پاشاپور گفت: گزارشی که رائه می‌شود بر پایه‌ی نوسانات قیمتی و بحثهای کنترلی قیمتها و افزایش آنها ارائه می‌شود که درمورد روغن خوراکی در مقایسه نقطه به نقطه از فرورودین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ ، افزایشچندانی در قیمتها مشاهده نشده اما در همین بازه زمانی یعنی از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۹۲ درصد گزارش افزایش قیمت بوده به ازای هر کیلو روغن خوراکی شامل مایع و جامد بوده است.در واقع این موضع منجر به کاهش حجم تبلبغات در این مورد نبوده و در مقایسه بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ شاهد افزایش ریالی تبلیغات به میزان ۲۵۲ درصد بودیم .به این منظور که با افزایش قیمت، شرکتهای تولید کننده اقدام به افزایش تبلیغات داشتند تا بتوانند سهم بازارشان را از دست ندهند و تاثیر این رفتار روی مصرف باعث افزایش۱۳ درصدی گرایش به خرید روغن جامد در ۱۴۰۱ بوده است که این رقم در ۱۴۰۰ حدود ۴ درصد بوده که نتایج تحقیق حاکی از تمایل مصرف کننده به خرید روغن جامد بوده که به دلیل پایینتر بودن قیمت آن نسبت به روغن مایع است.در مورد بسته بندی نیز ۹۱ درصد کاهش خرید بسته‌های کوچکتر گزارش شده که در نهایت افزایش خرید روغن جامد در بسته بندی بزرگتر را نشان می‌دهد. و موضوع جالب دیگر درمورد محصول روغن اینکه با توجه به افزایش ۳۹۷ درصدی که از بسته‌ای ده هزار تومان به هر بسته ۲۵ هزار تومان رسیده ولی بازهم مثلادر مورد پرفروش ترین بسته که ۱۳۸ درصد اضافه شده شاهد افزایش تعداد فروش هستیم و در خرداد ماه میزان خرید مصرف کننده نسبت به مصرف کلی، افزایش داشته که ممکن است به قصد انبار کردن محصول این خرید صورت گرفته باشد که بیشتر از میزان مصرف خرید انجام شده است.گزارش بازار نان: پاشاپور درادامه تاکید کرد گزارش ارائه شده د رمورد نان صرفاً مربوط به نانی است که در خرده فروشهای عرضه شده ونانوایی ها مورد نظرنبوده است، بر اساس گزارش نقطه به نقطه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۷۴ درصد افزایش قیمت و در در همین بازه زمانی در خرداد ۹۰ درصد افزایش قیمت داشتهکه تحقیقات نشان داده نان نسبت به روغن افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده است. و هیچ تفاوت تبلیغاتی قابل ملاحظه‌ای در استفاده از تبلیغات تلویزیونی ملاحظه نشده است.چهار آیتم پر فروش به ترتیب(۱۵۰ درصد، ۱۱۰ درصد ۱۱۶ درصد و ۱۲۷ درصد ) نشان میدهد کهپرفروش‌ها بیشتر افزایش قیمت داشتندو مصرف کننده بیشتر برای خرید به نانوایی مراجعه کرده است.گزراش بازار پنیر:پاشاپور در این گزارش از فروش ۴۴ درصدی پنیر خبرداده که در اردیبهشت ۱۰۳ درصد ودر خرداد این میزان ۱۲۲ درصد افزایش داشته است و رفتار مصرف کننده در این بخش روی بسته بندی نبوده بلکه نوع پنیر سفید استقبال بیشتری را از مصرف کننده دریافت کرده است.که درآیتم‌ها شامل ۱۰۶ درصد و ۱۰۴ درصد و ۱۰۸ گزارش شده ولی پنیر سفید ۱۳۶ دذرصد رشد داشته است.در مورد تبلیغات وی خاطر نشان کرد: در بهار ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تبلیغات پنیر ۵۶۲ درصد بیشتر شدهکه این موضوع نشانه آن است که تولید کننده یا نگران سهم بازار و میزان فروش و کاهش حجم بازار بوده که بیشتر تبلیغ داشته است.همینطور آیتم‌های پرفروش در گزارش از ۸۶ درصد تا ۱۸۱ درصدپنیر سفید افزایش قیمت داشته و کاهش حجم فروش مشاهده شده که نشانه این است که مصرف کننده کمتر پنیر خریده البته بجز مورد پنیر سفید شرکت پگاه.گزارش بازار ماکارانی و اسپاگتی:در مورد بازار ماکارانی گزارش حاکی از این است که تفاوتی در نوع بسته بندی نبوده و از ۵۹ درصد رشد در اردیبهشت ۱۴۰۰ تا در ۱۴۰۱حدود ۱۳۸ درصد در اردیبهشت و ۱۵۴ درصد در خرداد رشد داشته و هیچ جهتی هم نسبت به انتخاب انواع بسته بندی دیده نشده که بهتر بود کارخانجات تولید این محصول دو کیلویی یا چهار کیلویی هم تولید میکردند که ایناتفاق نیفتاد .در مقایسه با نان که افزایش قیمن ۹۰ درصدی داشته محصول ماکارانی افزایش بیشتری را تجربه کرده که علت آن می‌تواند در نوع آرد مصرفی باشد که برای توید نان بیشتر از ارد محلی استفاده می‌شود ولی آرد ماکارونی تحت تاثیر نرخ ارز بودهاست.پاشاپور در ادامه در موردتبلیغات تلویزیونیمحصول ماکارونی گفت: حدود ۳۷۰ درصد هزینه بیشتری در تبلیغات صورت گرفته در چهار آیتم فروش شامل ۱۶۸ درصد۱۵۵ درصد ۱۷۵درصد و ۱۸۱ درصدافزایش قیمت بوده است. که درمجموع یاکاهش خرید داشته یا ثابت یوده است.گزارش بازار پوشک بچه:پاشاپور گفت: بازار پوشک بچه حدود ۵۳۴ درصد افزایش بودجه تبلیغاتیداشته که این افزایش در تعداد آگهی نبوده بلکه در نرخ ریالی تبلیغات محاسبه شده است.ایتم‌های پر فروش هریک ۲/۸ درصد ۴۲درصد و ۵/۶ درصد و ۹/۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و مصرف آنها تقریباً هیچ تغییری نداشتهو رقم های ۱۳ درصد و ۱۸درصد کهدر گزارش درج شده بالاترین تغییراتشان بوده است.گزارش بازار شوینده ها : پاشاپور در ادامه گفت: یکی از شوینده‌های پر مصرفکه در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته که در مورد مایع ظرفشویی بوده که حدود ۳۰ و ۳۸ درصدافزایش قیمت را داشته و در مقایسه‌ای که در فروردین ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی ۱۴۰۱ بودهحدود ۳۰ درصد و در خرداد ۳۸ درصد افازیش قیمت داشته و در حوزه­ی تبلیغات ۲۷۰ درصدافزایش بودجه تعرفه ای داشته است.آیتم‌های پرفروش به ترتیبت شاهد رشد ۳۶ درصدی ۴۵ درصدی ۳۶ درصدی و ۲۸ درصدی بودند.در حوزه مصرف تغییرات محسوسی نبوده فقط شرکت گلی ۳۹ درصد افزایش فروش را در این بازه زمانی ذکر شده درکزارش تجربهکردهاست.در ادامه مدیر عامل گروه dnaunionاز آغاز به کار تکنولوژیشتاب دهی و نوآوری بازارمالی در ایران توسط این گروه خبر داده و افزود: طی سالهای گذشته تکنولوژی مالی با عنوان فین تک در ایران مطرح شده که ما در این مجموعه در دو بخش "مارتک "که منحصر به بخش مارکتینک است و " ادتک" که به حوزه­ی تبلیغاتمربوط استمتمرکز هستیم البته بیشتر تمرکزروی بخش مارکتینگ خواهد بود و مجوز فعالیتاین مرکز شتاب دهی و نوآوری را از معاونت ریاست جمهوری دریافت کردیم و و برای تیم‌های داخلی گروه نیز کارهایی انجام شده است.وی افزود: پذیرش برای تمای کسانی که صاحب ایده هستند در دو مرحله خواهیم داشت که مرحله اول در شهریور ماه در مرکز "آو" شتاب دهی خواهیم داشت و در مرحله بعد در آذر ماه و نوبت بعدی در اسفند خواهد بود و حمایتهای ماکه شامل دوره آموزش تخصصی و حمایت مالی و سرمایه گذاری در دو بخش "اد تک "و" مار تک "به شکل شتاب دهی صورت می­پذیرد.پاشاپور با اشاره به سیاست جدید اقتصادی دولت و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تزریق ماهیانه ۲۴هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، گفت: طی دو الی سه ماه اخیر به‌صورت مشخص سایز بازار محصولات اساسی کوچکتر و حاشیه سود شرکت‌ها کاهش قابل‌توجهی داشته است‌، این درحالی است که افزایش هزینه‌ها از جمله هزینه‌های جاری مربوط به حقوق و دستمزد و مواد اولیه رشد چشم‌گیری داشته است. با وجود تزریق ۲۴هزار میلیارد تومان یارانه نقدی سایز بازار محصولات اساسی از جمله روغن، لبنیات و… کوچک شده است و تولیدکننده از حاشیه سود جدید ناراضی است چراکه با حجم فروش بسیاری کمتری روبه‌رو شده است.همچنین ایشان افزود: میان دولت و بخش خصوصی بر سر تعیین قیمت محصولاتی مانند رب گوجه فرنگی و تن ماهی بحث زیادی در گرفته، این درحالی است که بخش خصوصی با افزایش هزینه‌های تمام شده تولید مواجه است و از طرف دیگر اگر قیمت محصولی مانند تن ماهی به بیش از ارقام فعلی برسد، مردم قادر به خرید آن نخواهند بود، گفت: این کالاها برای تولید نهایی فقط به گوجه فرنگی و ماهی نیاز ندارند بلکه نیازمند اقلام دیگری از جمله قوطی هستند که فقط قیمت قوطی نسبت به پارسال ٣ تا ۴ برابر شده است.پاشاپور اضافه کرد: از طرفی هزینه‌های حمل و نقل، انرژی، دستمزد و … نیز افزایش چشمگیری داشته است به طوری که برای بسیاری از شرکت‌ها تولید این محصولات با حاشیه سود صفر و یا حتی زیان همراه است.وی با بیان اینکه ممکن است برخی شرکت‌های بزرگ بتوانند تولید خود را به نحوی حفظ کنند، افزود: اما شرکت‌های کوچک‌تر در شرایط فعلی از بازار حذف خواهند شد و دولت باید در بحث قیمت گذاری دستوری این مسائل را لحاظ کنند.پاشاپور گفت: اقدام دولت در اعطای یارانه قابل ستایش است اما تأثیر گذار نیست و در کشورهای دیگر اقداماتی مانند یارانه و کوپن و کالا برگ برای امور زیربنایی و زیرساخت‌ها استفاده می‌شود.افزایش قیمت منجر به کاهش فروش نشده محمد موسوی مدیرعامل آژانس ارتباط تصویر اشاره در مورد رفتار مصرف کننده در مقابل افزایش قیمتها گفت: در گزارشهایی که در مورد افزایش قیمت محصولاتمشاهده شده تعداد انگشت شماری را می‌توان ذکر کرد که افزایش قیمت منجر به کاهش فروش محصول آنها شده باشد ، ولی در هریک از این موارد باید نوع محصول را درنظر گرفت به عنوان مثال محصولی که رهبر بازار است و مصرف کننده به آن اعتماد دارند از سبد خردی مصرف کننده حذف یا کم نمی‌شود و در این میان محصولات متفرقه زودتر حذف می‌شوند اما در جنگ قیمتی اگر یمن محصولات متفرقه توان رقابت و حضور داشته باشد می‌توانند ادامه مسیر داده و در بازار از نظرمیزان فروش توسعه داشته باشند.اما در گزارش ها شاهد هستیم که کماکان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های نیوری انسانی و تولید ومواد اولیه و…سود آوری شرکتها کمتر شدهو لی دیتاهایی هم نمایاتگر این است که ممکن اسن فروش شرکتهای تولید کننده افرایش داشته باشندکه هنزینه های فروش نیز به همان میزان افازیش داشته و این عامل باعث شده میزان سود آوریشان حتما ً کمتر از قبل باشد.کامیار امامی مدیر عامل شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز "emrc"در مورد ایجاد بازارهای جدید و پاسخ به نیاز مصرف کنندگان تصریح کرد: این کاری است که همه‌ی تولید کنندگان باید به آن توجه داشته باشد و هر چقدرسرمایه گذاریدر این حوزه برپایه­ی تحقیقات بازار و اطلاعاتی باشد که وجود دارد، امکان موفقیت محصولی که بر این مبنا وارد بازار شده بیشتر است. وی همچنین وجود فروشگاه های زنجیره‌ای که تخفیفدر استراتژی فروششان به شکل دائم قرار دارد، راعامل مهم تمایل مصرف کننده برای مراجعه به آنها دانست و فروشگاه‌های مدرن را محل مناسبی برای خریدهای کلیمصرف کنندگان عنوان کرد.لازم به ذکر است: در ادامه این نشست خبری مدیران گروه دی ان ای یونیون به سئوالات مختلف خبرنگاران پاسخ دادند.برای دیدن ویدیو روی اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا