خبر

نهمین دروه تقدیرازسرآمدان روابط عمومی‌ها

همایش تقدیر و معرفی سرآمدان روابط عمومی­های کشور با حضور اساتید و دست اندرکاران این رشته با هدف ارائه راهکارهاییجهت دستیابی به عملکرد مطلوب در روابط عمومی ها و چالش های پیش روی، در تاریخ ششم اسفند ۱۴۰۱،در سالن همایش های صدا و سیما برگزارشد.به گزارش خبرنگار" ام بی ای نیوز "در این مراسم هوشمند سفیدی دبیر همایش با تاکید بر اهمیت تعالی در روابط عمومی های کشور، افزود: از سالهای گذشته اینکه چطور یک روابط عمومی مطلوب در یک سازمان داشته باشیم مورد نظرو بحث اساتید و صاحب نظران بوده است و برای داشتن سرآمدی در روابط عموی به مدل ها توجه شد که مدل FQM”"مد نظر قرار گرفت.وی افزود : در این مدل برا ی ارزیابی ها امتیاز نهایی ۱۰۰۰در نظر گرفته میشود و بر مبنای آن کار ارزیابی روابط عمومی ها انجام می­شود.درارزایابی های صورت گرفته که isoo روابط عمومی ها در نظر گرفته شده بین ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ امتیاز در نظرگفته شده ولی عموماً بالاترین امیتاز حدود ۸۵۰ بوده ،برای رسیدن به رتبه ۱۰۰۰ باید روابط عمومی ها در مسیر توسعه و و تعالی قرار گرفته و هر سه ماه یکبار فعالیت هایشان مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند و رفع معایب و چالش های آنها مد نظر باشد.وی در ادامه تاکید کرد ، یکی از راه هایی که باعث پیشرقت روابط عمومی ها می­شود خطاباوری است ، به این مفهوم که باید بپذیریم که در مسیر تعالی ممکن است خطا صورت بگیرد و در مسیر اصلاح قراربگیریم.همچنین مدیران روابط عمومی ها اگر تمایل به سرآمدی و تعالی دارند باید از ارزیابی شدن نهراسند و بطور مستمر فعالیتها و اقداماتی که در مسیر بهبود روند کاراجرایی می­شود را در بوته نقدو ارزیابی حرفه ای قرار دهند.سفیدیدر ادامه ارزشهای تولید شده توسط روابط عمو می ها رادر جامعه برشمرده وبه براهمیت آنها تاکید کرد.ارزشهایی نظیر : ایجاد رضایت سازمانی ،انسجام و همبستگی درون سازمان،وفاداری سازمانی،مشروعیت که بسیار حائز اهمیت است،ملموس کردن دارایی ها ی روابط عمومی ،ایجاد تعهد به کار و خدمت در جامعه ، ایجاد قدرت نرم بجای قدرت سخت که همانا قدرت افکا رعمومی است که نقش مهمی دارد .در مدل تعالی که هزار امتیاز به طور کل در نظر گرفته شده بر مینای همین ارزشها ۵۰۰ امتیاز به معیارها و ۵۰۰ امتیاز به نتایج کار روابط عمومی ها تعلق می­گیرد یعنی زیر ساختها در این مدل مساوی با عملکرد است به این مفهوم که درنهایت عملکرد و نتایج کار روابط عمومی ها اهمیت خواهد داشت.دبیر نهمین همایش سرآمدی روابط عمومی هاتاکید کرد: ارزیابی مدل سرآمدی شامل پنج مرحله است که عبارت است از: ۱-نتایج که باید مشخص شود بعد از برنامه ریزی راهبردی اهداف کمی و کیفی مشخص شده باشد و ملاک موفقیت این است که اهداف ذی نفعات به چه میزان محقق شده است.۲-رویکرد یا چشم انداز، که بستگی به برنامه راهبردی است که افق روابط عمومی را مشخص می­کند.۳-استقرار مدل است که شامل ۸۱ شاخص است که جهت تکمیل پازل باید ارزیابی شود.۴-موضوع ارزیابی شجاعانه در برابر اقداماتی که انجام می­شود.۵-آخرین مورد اصلاح کا ردر جهت تعلی و پیشرفت است.وی در ادامه گفت: ما به سراغ روابط عمومی هایی رفتیم که در این مسسیر قرار داشتند و مشروعیت لازم را کسب کردند.در ادامه پیام رییس نجمن بین المللی روابط عمومی به نهمین اآین سرآمدان روابط عمومی حوانده شد که در این پیام ضمن قدردانی از تلاشهایی که توسط دست اندر کاران روابط عمومی کشور برای برگزاری چنین رویدادهایی ، قدر دانی شده و افزود : با توجه به اینکه روابط عمومی نقش مهمی در تمام ابعاد ارتباطات فردی و سازمانی دارد ، لذا برتری و سرآمدی به عنوان دغدغه مهم مطرح است که گویای قرار گرفتن در بهترین وضعیت خواهد بود.وقتی به تعالی می اندیشید بطو دائم طراحی جدید و نو موضوعات مرتبط می اندیشید ،تا خطاها رادریابید و استمرار این روش می­تواند در بهبود ظرفیت های روابط عمومی ها در سازمانهاموثر باشد.همچنین روابط عمومی برتر در راستای مسئولیت های اجتماعی حرکت می­کند که امسال انجمن بین المللی روابط عمومی این موضوع را در دستور کارخود قرار داده که تمامی دست اندر کاران روابط عمومی با استفاده از ظرفیتهای موجود دراین حرفه به اطلاع رسانی برای حفاظت از زمین و تغییرات آب و هوایی اقدام کنند و گامی در جهت پیش گیری از خطرات جدی در این حوزه باشد.در ادامه مراسم دکتربهزاد عباسی ،مدرس منتخب سازمان ملل در حوزه کسب و کار بر اهمیت زیر ساختهایی که از چشم مدیران با سابقه دور مانده اشاره داشت و افزود : ارزیابی زیر ساختها در شاخصه های روابط عمومی شامل پویایی سازمان ، کاربرد هوش مصنوعی یا دیجیتال مارکتینگ در روابط عمومی در زیر ساختها و مدیریت این حوزه حائز اهمیت است .همچنین هوش مصنوعی در ارزیابی های روابط عمومی ها به کمک آنها آمده که بزودی شاهد از بین رفتن مشاغل با ظهور ربات های خواهیم بود .وی درادامه براهمیت زیر ساختهایی نظیر منابع انسانی سازمان ، سهامداران و مشتریان که روابط عمومی ها در شرایط مختلف با اینبخش ارتباط و تعامل دارند تاکید کرد.در پایان مراسم نیز بر اساس الگو و مدل تعالی و سرآمدی ؛ روابط عمومی ها یسرآمد معرفی شدند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا