بدون دسته بندی

پرپروک مشتریانش را به آشپزخانه می برد

ام بی ای نیوز: رستوران های زنجیره ای پرپروک درایام ماه رمضان انواع غذای سرد و آماده پخت که تنها با گرم شدن مراحل پخت آنها تکمیل می شود تولید می کند .صنعت رستوران داری درهمه دنیا رابطه ی تنگاتنگی با موضوعات روزمره و تغییرات اجتماعی و حتی مسائل فرهنگی هرجامعه دارد. درایران نیزمناسبت های مختلف نظیرایام ماه رمضان ،ساعات کار و حتی نوع غذاهایی که در این ماه مصرف انحصاری یا بیشتر دارند را تحت الشعاع قرارمی دهد.امسال با وجود بحران کرونا این تغییرات به شکل محسوس تری خود را نشان داده است.بلوریان مشاورمدیریت رستورانهای زنجیره ای پرپروک دراین باره گفت: قبلاً موضوع تهیه و تولید انواع غذاهای سرد و نیمه آماده به منظور سرو در ماه مبارک رمضان ، دردستورکارمجموعه قرار داشت و این موضوع به مجموعه پرپروک در عکس العمل نشان دادن به شرایط رخداد بیماری کرونا و نیاز مشتریان به غذای نیمه آماده بسیار کمک کرد . تفاوت اصلی که غذاهای نیمه آماده پرپروک با سایرین دارد این است که به دلیل روش خاص به کارگرفته شده درتهیه آن ، مدت زمان پخت بسیارکمتری را نیازدارد و خام نیست و پروسه ی پخت بسیار کوتاهی نسبت به سایر برندهای فعال دراین حوزه دارد.وی با اشاره به اینکه ازاین بعد فرهنگ مصرف غذاهای نیمه آماده تغییرخواهد کرد افزود: شرایط قرنطینه رشد مصرف این نوع غذا را به شدت افزایش داده است.او تاکید کرد: با توجه به اینکهمحصول اصلی پرپروک پیتزا است ، برخی مشتریان امکان و شرایط پخت غذای خام را ندارند وتا حدی زمان بر است،به همین لحاظتکنولوژی به کار رفته درتولید محصول این امکان را داده تا غذاهای آماده تری به دست مشتری برسد که البته درشرایط کرونا نیزمورد استقبال قرارگرفت .از دیگر تصمیماتی که برای اطمینان بیشترمخاطبان ازایمنی و سلامت غذایی که سفارش میدهند در رستورانهای زنجیره ای پرپروک گرفته شد ،امکان بازدید از داخل آشپز خانه برای مشترکین ازطریق سایت پرپروک فراهم شده که به شکل زنده محیط آشپزخانه های شعب قابل ملاحظه می باشد و تا جایی که من اطلاع دارم پرپروک تنها رستورانی است که از طریق سایت این امکان را برای مشتریانش فراهم کرده است.البته قبلا نیز اگر شخصی تقاضا می کرد با پوشیدن لباس مخصوص امکان حضور و بازدید برایش مقدوربود .بلوریان درادامه ازتلاش مجموعه برای حفظ سرمایه های انسانی واتخاذ تدابیری گفت که این امکان را فراهم کرده است ،به عنوان نمونه به دلیل کم شدن حجم عملیات ، طبعاً به تعداد پرسنل کمتری نیاز بوده و به همین علت تعدادی از نیروی انسانی را به شکل موقت به مجموعه های تولید مواد اولیه صنایع غذایی که دراین ایام تقاضا برای آن بیشتر شده فرستادیم تا ضمن حفظ آنها امکان درآمد زایی برایشان فراهم شود.ازسوی دیگر در این ایام تعطیلات عید نیز بخش crm مجموعه فعال بوده و اطلاعات مخاطبان را درحوزه های مختلف دریافت و ثبت میکرد .رستورانهای زنجیره ای پرپروک با تهیه یک فیلم آموزشی درموضوعرعایت بهداشت و خود ایمنی دررستورانها در این زمینه نیز پبشرو بود و حتی صدا وسیما نیز برای آرامش روانی جامعه به آن استناد کرده و نمایش داده شد.از دیگر مواردی که در راستای حفظ نیروی انسانی و ایجاد شرایط ایمن در رستورانهای زنجیره ای پرپروک در مقابل شرایط ناشی از اپیدمی بیماری کرونا برنامه ریزی و اجرا شد ، فراهم نمودن شرایط دورکاری خصوصا در قسمت دریافت سفارش گیری تلفنی و اینترنتی بود . در حال حاضر کلیه ی پرسنل این بخش که بیش از ۳۰ نفر هستند در منازل خود پاسخگوی مشتریان بوده و سفارشهای تلفنی رستوران را دریافت و ثبت می کنند .مشکل بزرگ صنعت رستوران داری درحال حاضراختلاف مالی است که با مالکان درمورد اجاره بهای املاک به وجود امده است که با رکود حاکم بر بازار برخی از رستورانهای کوچک امکان پرداخت اجاره را نداشتند و ناچار به تعطیلی و بیکارشدن بخش بزرگی ازنیروی کاردرجامعه شده است.اگرنگاهی به بخش آگهی های اماکن تجاری بیندازید تعداد کافه ها ورستورانهای آماده واگذاری بسیار بیشترشده که دلیل واقعی آن تعطیلی اجباری آنها بوده به خاطر شرایط مالی درصورتی که اگر مشکل اجاره رفع شود، با ارائه غذای بیرون بر و ….امکان حفظ پرسنل و ادامه فعالیت مقدوراست .مشکل اساسی دیگرکه به زودی گریبان فعالان این صنف را خواهد گرفت موضوع مالیات و بیمه است که هیچگونه پیام مثبتی دراین مورد از دستگاه های زیربط تا کنون ارسال نشده تا باعث امنیت کاری فعالان این بخش باشد، این درحالی است که درابتدای سال ۹۹ عملاً اسفند و فروردین که رستورانها پیک بالای کاریشان بوده و درشرایط عادی رکود ماه رمضان و ماه های مهرتا آذر را دراین د وماه جبران می کردند؛ ازدست رفته و صاحبان کسب و کارکوچک دراین زمینه با مشکلات بیشتری مواجه هستند.مشاو مدیریت پرپروک از تدوین پروتکل های ایمن در ایام بازگشایی رستورانها خبر داده و افزود: به محض صدورمجوز آماده پذیرایی ازمشتریان داخل شعب هستیم واین قوانین در حال حاضرتدوین شده که شامل موارد متعددی است که تغییرظرفیت پذیرش مشتری درداخل رستوان ازجمله آن است .وی با اشاره به اینکه ازاین بعد فرهنگ مصرف غذاهای نیمه آماده تغییرخواهد کرد افزود: شرایط قرنطینهرشد مصرف این نوع غذا را به شدت افزایش داده است.او تاکید کرد: با توجه به اینکهمحصول اصلی پرپروک پیتزا است ،برخی مشتریان امکان و شرایط پخت غذای خام را ندارند وتا حدی زمان براست،به همین لحاظتکنولوژی به کار رفته درتولید محصول این امکان را داده تا غذاهای آماده تری به دست مشتری برسد که البته درشرایط کرونا نیزمورد استقبال قرارگرفت .البته برای اطمینان بیشترمخاطبان ازایمنی و سلامت غذایی که سفارش میدهند، ازطریق سایت پرپروک امکان بازدید داخل آشپز خانه برای مشترکین فراهم شده که به شکل زنده تمام مراحل تولید را درآشپزخانه های شعب ملاحظه می کنند.البته این پیشنهاد را یکی ازمجموعه ها به همه ی رستورانها داده بود تا در شرایط کرونا بتوانند اطمینان واعتماد مخاطبانشان را بیشترجلب نمایند که تا جایی که من اطلاع دارم پرپروک تنها رستورانی است که از طریق سایت این امکان را برای مشتریانش فراهم کرده است.البته قبلا نیز اگر شخصی تقاضا می کرد با پوشیدن لباس مخصوص امکان حضوروبازدید برایش مقدوربود.بلوریان درادامه ازتلاش مجموعه برای حفظ سرمایه های انسانی واتخاذ تدابیری گفت که این امکان را فراهم کرده است ،به عنوان نمونه به دلیل کم شدن حجم عملیات ، طبعاً به تعداد پرسنل کمتری نیاز بوده و به همین علت تعدادی از نیروی انسانی را به شکل موقت به مجموعه های تولید مواد اولیه صنایع غذایی نظیرتولید شنیسل مرغ که دراین ایام تقاضا برای آن بیشترشده فرستادیم تا ضمن حفظ آنها امکان درآمد زایی برایشان فراهم شود.ازسوی دیگر درایام تعطیلات عید نیز بخش crm مجموعه فعال بوده و اطلاعات مخاطبان را درحوزه های مختلف دریافت و ثبت میکرد . به عنوان نمونه درموضوعرعایت بهداشت و خود ایمنی دررستورانها فیلمی تهیه کردیم که حتی صدا وسیما نیز برای آرامش روانی جامعه به آن استناد کرده و نمایش داده شد.وی ضمن تاکید براینکه هیچ یک از پرسنل مجموعه رستورانهای زنجیره ایپرپروک تعدیل نشدند اظهارداشت، مشکل بزرگ صنعت رستوران داری درحال حاضراختلاف مالی است که با مالکان درمورد اجاره بهای املاک به وجود امده است که با رکود حاکم بربازاربرخی ازرستورانهای کوچک امکان پرداخت اجاره را نداشتند و ناچار به تعطیلی و بیکارشدن بخش بزرگی ازنیروی کاردرجامعه شده است.اگرنگاهی به بخش آگهی های دیوار بیندازید تعداد کافه ها ورستورانهای آماده واگذاری بسیار بیشترشده که دلیل واقعی آن تعطیلی اجباری آنها بوده به خاطرشرایط مالی درصورتی که اگرمشکل اجاره رفع شود، با ارائه غذای بیرون برو ….امکان حفظ پرسنل و ادامه فعالیت مقدوراست.مشکل اساسی دیگرکه به زودی گریبان فعالان این صنف را خواهد گرفت موضوع مالیات و بیمه است که هیچگونه پیام مثبتی دراین مورد ازدستگاه های زیربط تا کنون ارسال نشده تا باعث امنیت کاری فعالان این بخش باشد، این درحالی است که درابتدای سال ۹۹ عملاً اسفند وفروردین که رستورانها پیک بالای کاریشان بوده ودرشرایط عادی رکود ماه رمضان وماه های مهرتا آذررا دراین دوماه جبران می کردند؛ ازدست رفته وصاحبان کسب و کارکوچک دراین زمینه با مشکلات بیشتری مواجه هستند.مشاو مدیریت پرپروک از تدوین پروتوکل های ایمن درایام بازگشایی رستورانها خبر داده و افزود: به محض صدورمجوز آماده پذیرایی ازمشتریان داخل شعب هستیم واین قوانین در حال حاضرتدوین شده که شامل موارد متعددی است که تغییرظرفیت پذیرش مشتری درداخل رستوان ازجمله آن است .-mbanews.irمریم غضنفری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا